Heidi Andersson, armbryterska: Jag vill bli planetskötare i världsklass

Heidi Andersson, känd som armbryterskan från Ensamheten, har tillsammans med maken Björn Ferry lagt karriären som elitidrottare åt sidan och engagerar sig nu för en fossilfri framtid: ”Vår vision är att utesluta olja, kol och fossilgas ur våra liv och bli fossilfria till år 2025”.
Publicerat: 2018-12-21

Heidi Anderson är elvafaldig världsmästare i armbrytning, skogsägare och numera även hedersdoktor vid SLU. Tillsammans med maken, skidskytten Björn Ferry, driver hon hemsidan #Fossilfri2025. Sedan Heidi och Björn lade sina elitidrottskarriärer på hyllan, har de skaffat sig ett nytt mål:

– Vi vill bli planetskötare i världsklass!

Vilka är era bästa hållbarhetstips?

– Vi började koldioxidbanta 2015 och har sedan dess enligt mätverktyget klimatkontot.se sänkt våra utsläpp med 86 %, utan att vi gjort några uppoffringar. Den absolut största källan var transporter – de stod för 77 % – och där har vi helt lagt om; vi tar numera tåg eller buss istället för att flyga och så har vi en elbil som vi laddar med solel. Så att lägga om sina transporter, ger stora miljövinster.

– Det mesta vi köper är second hand eller så lånar vi av någon kompis eller granne. Man måste ju inte äga allt, exempelvis verktyg som man använder någon gång ibland. Att låna av varandra är både hållbart och ekonomiskt och dessutom ett trevligt sätt att hålla och knyta kontakter.

Hemma i Storuman har familjen Ferry-Andersson byggt ett solcellsplank i perfekt solläge en backe vid Björns föräldrars hus.

– Eftersom det står på backen är det lätt att nå upp och borsta av snö när det behövs. Dessutom blir det bra reflektion av omgivande snö på vårvintern, säger Heidi Andersson.

Planket med solceller producerar el som räcker att köra familjens Tesla omkring 3 000 mil per år – en full ”tank” räcker 25–30 mil.

– Det är vår arbetshäst – den har dragkrok och vi lastar den ofta full med virke och annat. Starkare bil får man leta efter!

Berätta om ditt bästa renoveringsprojekt 2018?

– Det är två olika second hand-projekt – det första är ett torp nära Ensamheten där jag är uppväxt. Det är så tragiskt när gamla fina hus och saker förfaller. Tillsammans med pappa och Björn har jag avverkat lämpliga träd – både gran och tall – runt mitt föräldrahem och sågat, hyvlat och lagt in golv i torpet.

– Det andra projektet är ett ekohus-bygge längre bort i Storuman där jag är projektledare och bygger det jag klarar utifrån bästa förmåga. Bottenplattan lade Björns pappa för många år sedan, men bygget kom av sig och nu har jag tagit vid. Huset byggs helt och hållet efter hållbara principer och får 40 cm tjocka väggar som ska hålla vinterkylan ute. Ytterpanelen kommer också den från Ensamheten. När Björn och jag är äldre och Dante flyttat hemifrån, så kan vi flytta dit.

Vad önskar du dig för 2019?

– Det måste till politiska beslut för att få ner koldioxidutsläppen – jag hoppas på en global koldioxidskatt! Det krävs ett ökat producentansvar. Statliga och kommunala upphandlingar bör också sikta på fossilfrihet och hållbarhet.

– Jag vill se ökade krav på hur våra pensionspengar placeras – AP-fonderna borde ha fossilfritt som krav. Björn och jag har som rutin att se över vårt eget sparande och har själva valt att investera i skog, solceller i Afrika och vindkraftsandelar.

Läs mer om Björns och Heidis satsning #Fossilfri2025