Gustaf Stenbeck, miljöaktivist : Låt oss bygga hus vi är stolta över om 50 år!

Gustaf Stenbeck är både miljöaktivist och affärsman. I sitt arbete är han engagerad i det mesta som rör energiuppföljning och minskad energianvändning inom offentlig sektor och i bostadsrättsföreningar: ”Alla kan göra något – fundera på vad du kan förändra för att skapa en bättre värld”.
Publicerat: 2018-12-18

Gustaf Stenbeck är vd för företaget Mestro som erbjuder tjänster för energiuppföljning för offentlig sektor och bostadsrättsföreningar. Genom en online-plattform får kunderna miljörapportering, kostnadsanalyser och överblick över sin energianvändning. Själv lever Gustaf som han lär:

– Rent privat så lever jag energisnålt, äter mestadels vegetariskt och väljer nio gånger av tio fossilfri marktransport.

Vad önskar du dig av hållbart byggande 2019?

– Att vi börjar tänka efter före. Det finns så många tekniska lösningar som är redo att byggas in i kåkar och som möjliggör så mycket mer energieffektiva och ”hållbättre”-hus. Husen som vi bygger idag ska ju stå fram till minst 2068 – låt oss börja tänka på att vi ska kunna vara stolta över husen även då.

Vilket är ditt bästa hållbarhetstips?

– Fatta medvetna val. Gå igenom ditt liv och titta på vad du kan förändra. Gärna i det stora. Fundera på vad du kan börja göra för att skapa en bättre värld – mänskligheten har sällan nått framgång genom att sluta göra saker.