"Långsiktiga perspektiv är nödvändiga för klimatmålen"

Energieffektiviserings- och klimatmålen rycker närmare. Anita Aspegren, Energimyndigheten, påminner om att 2030, 2040 och 2050 kan tyckas avlägsna, men att långsiktiga perspektiv är nödvändiga redan här och nu.
Publicerat: 2018-04-19

Med Anita Aspegren, Energimyndigheten, kom energi- och klimatfrågorna upp under Renoveringsdagen 2018. Konkreta effektmål för myndighetens arbete ur renoveringsperspektiv, är bland annat att

  • beställare ska ha bra beslutsunderlag för att renoveringar ska bli energieffektiva
  • ny teknik och nya verktyg och metoder kopplade till resurs- och energieffektiva byggnader tas fram och erbjuds på marknaden
  • Sverige ska vara ett föregångsland inom resurs- och energieffekivisering

Här ser du Anita Aspegrens framträdande:

Anita Aspegren. Energimyndigheten from ICHB on Vimeo.