Johan Nuder på Renoveringsdagen: Vi vill få hållbarhet "att hända"

- Det är helt avgörande att vi som bransch ta tag i hållbarhetsfrågorna. Men trots all information och kunskap som redan finns så går det alldeles för långsamt, säger Johan Nuder och presenterar det viktiga uppdraget för Informationscentrum för hållbart byggande.
Publicerat: 2018-04-20

Men det är inte bara branschen Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, vill nå, utan alla beslutsfattare i olika nivåer. Därför kommer innehållet på webbsajten att vara målgruppsanpassat för såväl lekmän som redan insatta.

- Vi måste tänka på ett nytt sätt för att verkligen få hållbart byggande att hända, säger Johan Nuder.

Se hans föredrag i sin helhet här. Här hittar du även länkar till filmerna av de övriga föredragshållarna under Renoveringsdagen 2018.

Johan Nuder. Informationscentrum för hållbart byggande ICHB from ICHB on Vimeo.