Miljöklassningssystem för fjärrvärmeuppvärmda byggnader

Detta projekt har analyserat hur olika uppvärmningssystem påverkar slutresultaten enligt olika miljöklassnings- och certifieringssystem. En generell slutsats från studien är att det inte går att se någon gemensam trend för slutresultaten inom de olika miljöklassningssystemen.

Detta projekt syftar till att genom beräkningar av miljöprestanda enligt tre miljöklassningssystem för byggnader – Miljöbyggnad, LEED och BREEAM – samt med hjälp av primärenergifaktorer analysera uppvärmning med fjärrvärme och värmepump. Tre olika fjärrvärme- och fjärrkylanät samt värmepump och kylmaskin har studerats. Ett kontor respektive ett flerbostadshus har använts som typhus för beräkningarna. 

Målet med projektet är att kunna identifiera hur val av uppvärmningssystem, system för komfortkyla samt miljöprestanda på köpt energi, påverkar byggnadens betyg inom respektive miljöklassningssystem. Resultaten har sedan satts i ett större sammanhang där resurseffektivitet och miljöbelastning diskuteras. 

Resultat

En generell slutsats från studien är att det inte går att se någon gemensam trend för slutresultaten inom de olika miljöklassningssystemen. LEED ger högsta resultat för samtliga alternativ, BREEAM ger favör åt värmepumpsalternativen medan Miljöbyggnad i vissa fall ger fördel åt fjärrvärme och vissa fall fördel åt värmepump. De avgörande skillnaderna mellan en byggnad med fjärrvärme och en med värmepump uppkommer vid bedömning av energieffektivitet och inte vid bedömning av energianvändningens miljöpåverkan.

Elanvändningen för drift och verksamhet/hushåll utgör ungefär hälften av energianvändningen vilket gör att elens ursprung spelar större roll än vilket uppvärmningsalternativ som används. Att välja Bra Miljöval el är den enskilt viktigaste faktorn för resultatet av koldioxid- och primärenergiberäkningarna ur ett bokföringsperspektiv.

Nytta

I dag efterfrågas i allt större utsträckning certifiering och miljömärkning av såväl varor och tjänster som byggnader. Svenska och utländska fastighetsägare vill kvalitetssäkra sina hus genom att miljömärka dem. Banker och finansinstitut ger mer fördelaktiga villkor till miljömärkta byggnader och många kunder, speciellt multinationella, kräver att vara lokaliserade i miljömärkta byggnader. Miljömärkningssystemen ställer också krav på byggbranschen att snabba på utvecklingen av miljöanpassade och energieffektiva byggnader. 

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Miljöklassningssystem för fjärrvärmeuppvärmda byggnader. Beräkningar.

Författare

Arnell, Jenny; Martinsson, Fredrik

Publiceringsår

2013

ISBN

978-91-7381-114-9

Annat rapportnummer

B 2094, Rapport 2013:16

Deltagande organisationer

Svensk Fjärrvärme AB, IVL Svenska Miljöinstitutet, Energimyndigheten

Rapportör

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-26