Blå Jungfrun version 2017 med ny cement

I denna studie gjordes en LCA för lägenhetsbyggnaden Blå Jungfrun i Hökarängen, Stockholm. Resultaten visar en stor potential för minskad klimatpåverkan för betongkonstruktion.

Tidigare beräkningar utförda i byggnaden som ingår i denna studie visar att cirka hälften av miljöpåverkan härrör från betong, cement och betongprodukter och förstärkningar. Syftet med denna studie var att utföra en detaljerad och transparent LCA för en byggnad. Denna LCA baserades på tidigare LCA: er av Blå Jungfrun för att bedöma hur dessa tidigare fall skulle ha påverkats av användningen av ny cement eller användningen av betong för vilka delar av cementklinkern har ersatts med alternativ bindemedel material. Jämförelser med tidigare fall omfattade konsekvenser för byggnadens totala klimatpåverkan. Beräkningar innefattade effekten av en minskning av materialmängden, med och utan karbonering.

Resultat

Sammanfattningen av resultaten från samtliga analyserade åtgärder för att förbättra betongen beräknades klimatpåverkan till 55 kg CO2/m2 jämfört med 143 kg CO2/ m2 utan åtgärder, vilket motsvarar en potential för klimatförbättring på 62 %. Inklusive all analyserad åtgärd beräknades klimatpåverkan till 212 kg CO2/m2 jämfört med 351 kg CO2/ m2. Detta motsvarar en 72 % klimatförbättringspotential.

Nytta

Denna studie visar tydligt att klimatkraven inte bör utformas som en teknisk lösning, men som ett prestandakrav baserat på LCA-metodiken. Även andra åtgärder än de som analyseras i denna studie kan genomföras för att minska klimatpåverkan av betongramen. En sådan analys bör överväga byggsystemet i sin helhet med alla de material som ingår.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Blå Jungfrun version 2017 med ny cement

Författare

Erlandsson, Martin

Publiceringsår

2017

ISBN

978-91-88319-69-2

Annat rapportnummer

C 250

Deltagande organisationer

IVL Swedish Environmental Research Institute, KTH Royal Institute of Technology, Svensk Betong

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-12