Aktiva badhus

Projektet syftar till att ta fram underlag för miljö- och hälsomässigt hållbart beslutsfattande vid utformning av badhus. Resultatet visar att det är möjligt att effektivisera energianvändningen i badhus med 70 %, och att uteluftsflödet kan minskas genom installation av avfuktningsutrustning.

Med stora volymer vatten och luft som ska värmas upp till höga temperaturer är badhus den typ av idrottsanläggning som använder allra mest energi. Dessutom använder i stort sett alla badhus klor för att desinficera badvattnet. Kloret reagerar med kväveföreningar och organiskt material i bassängvatten, vilket ger upphov till olika biprodukter som kan avges till luften.

Detta projekt syftar till att ta fram ett underlag för anläggningsägare då en simhall ska utformas och byggas, i syfte att byggnation och drift ska genomföras på ett så miljö- och hälsomässigt hållbart sätt som möjligt. De aspekter som behandlas i projektet är energianvändning, vattenrening, ventilation och innemiljö, driftsoptimering genom simulering av driften med en simuleringsmodell som har tagits fram inom ramen för projektet samt städmetoder.

Resultat

Resultatet visar att det är möjligt att effektivisera energianvändningen i badhus med i storleksordningen 70 % jämfört med dagens nivåer, vilket avsevärt förbättrar såväl miljöprestanda som den ekonomiska bärkraften för anläggningarna.

Med avfuktningsutrustning installerat kan uteluftsflödet minskas och CO2 kan användas som styrparameter. Samtidigt är det viktigt att beakta klorföreningar i luften, särskilt nära vattenytan. Ett luftflöde över vattenytan som sedan lämnar lokalen på låg höjd och inte återförs som återluft i kombination med takfläktar kan vara en bra metod för att ventilera bort hälsoskadliga klorföroreningar som bildas när kloret reagerar med kväveföreningar och organiskt material i bassängvattnet.

Nytta

Många av Sveriges cirka 500 simhallar är byggda på 1960- och 1970-talet och flera kommuner är idag på väg att anlägga nya simhallar då de befintliga inte är i tillräckligt gott skick. Detta projekt syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör som anläggningsägare då en simhall med all kringutrustning skall utformas och byggas.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Aktiva badhus

Författare

Röttorp, Jonas; Almemark, Mats; Junestedt, Christian; Fridén, Håkan; Bergström, Rune; Schmidt, Lisa; Widheden, Anna; Enochsson, Evelina; Engsner, Malin; Ekström, David; Lindblom, Jacob

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

B 2231

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, HIFAB, Stasfastigheter, Malmö Stad, Leisure Jones AB i samarbete med Nacka kommun, Täby kommun, Staffanstorps kommun, Eskilstuna kommun, Anjobygg AB

Rapportör

Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm

Byggårsintervall start

1960

Byggårsintervall stopp

1979
Publicerat: 2018-06-12