Här hittar du kunskap och information om hållbart byggande.

Mest sökta taggar Solvärme Avloppssystem Elsystem

Informationscentrum för hållbart byggande är ett uppdrag från Boverket

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med våra underleverantörer samlar och sprider vi kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige. Det unika med informationen på Informationscentrum för hållbart byggande är att den är strukturerad och kvalitetssäkrad.


Vi riktar oss till dig som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.